TEST

 

TEST – PRZEMOC EMOCJONALNA

Cel testu: Określenie, czy zdajemy sobie sprawę, które zachowania wobec dziecka, są dopuszczalne, a które nie powinny mieć miejsca, ponieważ mają charakter przemocy emocjonalnej i są dla niego krzywdzące.

ROZWIĄŻ TEST  czytaj więcej


TEST - KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE

Cel testu: Zweryfikowanie wiedzy dotyczącej wychowywania dzieci w zakresie podstawowym na bazie sytuacji problemowych, z którymi często spotykają się rodzice dzieci w wieku 0–6 lat. Zachęcenie rodziców do poszukiwania i zgłębiania wiedzy stanowiącej podstawę świadomego wychowywania oraz podsunięcie szeregu rozwiązań w postępowaniu z dziećmi.

ROZWIĄŻ TEST  czytaj więcej


TEST – INTEGRALNY ROZWÓJ

Cel testu: Zapoznanie z elementami mającymi wpływ na właściwy rozwój i wychowanie dziecka oraz przygotowującymi je do twórczego i samodzielnego życia w społeczeństwie.

Co jest podstawą zdrowego rozwoju dziecka ?
Czy silne negatywne emocje matki w ciąży mają wpływ na zdrowie dziecka ?
Jaki wpływ ma sposób karmienia dziecka ?
W jaki sposób uczyć dzieci takich wartości jak odwaga czy uczciwość ?
Co możemy zrobić, aby pomóc dziecku rozwijać potencjał intelektualny ?

ROZWIĄŻ TEST  czytaj więcej